Skip to main content

PHD’s & Postdoc’s

In 25 projecten verspreid over Nederland, zijn de PhD kandidaten en de post doc onderzoekers de drijvende krachten van BioClock. De trainees zijn opgeleid vanuit allerlei richtingen zoals ecologie, geneeskunde, psychologie, fysiotherapie, farmacie, natuurbeheer, gezondheidswetenschappen en meer. Binnen de BioClock projecten werken sommigen trainees met mensen, en anderen met dieren. Ook verschillen de projecten of de gegevens worden verzameld in het veld of in het lab. Meer informatie per trainee/project is hieronder te vinden.

Cluster 1 – Klokken & Maatschappij

projecten:

WP1.1 Francesca borghese

Francesca werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen en kijkt naar de effecten van licht op de mens. Specifiek onderzoeks te welke mechanismen bijdragen aan de verstoring van de klok door licht en hoe licht de hersenen beinvloedt.

Meer informatie over Francesca’s project.

WP1.1 Kornelija Vitkute

Kornelija werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt welke mechanismen bijdragen aan de effecten van licht op gedrag en fysiologie van dieren. Bijvoorbeeld welke cellen in de ogen een rol spelen zal zij verder onderzoeken. 

Meer informatie over Kornelija’s project.

WP1.2 Ayano Shiba

Ayano werkt op het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam. Daar bestudeert ze hoe belangrijk het tijdstip van bewegen is voor de gezondheid. Specifiek kijkt ze naar de effecten van ochtend- of avondsport op suikerhuishouding van het lichaam en welke hersenmechanismen hierbij betrokken zijn.

Meer informatie over Ayano’s project.

WP1.2 gali albalak

Gali werkt aan het Leids Universitair Medisch Centrum en onderzoekt hoe het tijdstip van bewegen de gezondheid beinvloedt bij oudere mensen. Ze kijkt specifiek naar de effecten van bewegen en daglicht op het slaap-waakritme en metabole factoren.

Meer informatie over Gali’s project.

WP1.3 Maaike van der Rhee

Maaike werkt aan het Erasmus MC in Rotterdam en zoekt in haar project naar nieuwe mogelijkheden om ploegendienstwerkers te helpen. Met behulp van biomarkers wil ze gepersonaliseerde adviezen geven waardoor de biologische klok van ploegendienstwerkers minder verstoord raakt, en de gezondheidsproblemen afnemen.

Meer informatie over Maaike’s project.

WP1.4 Laura Pape

Laura werkt aan de Leiden Universiteit en ontwikkelt een interventie voor studenten met slaapproblemen en mentale klachten. Door middel van een online training zullen studenten leren om beter te slapen wat ook kan bijdragen aan een betere mentale gezondheid. 

Meer informatie over Laura’s project.

WP1.4 Nihal Fawzi

Nihal werkt aan de Hogeschool van Amsterdam en zij onderzoekt hoe het thema van de biologische klok kan worden toegevoegd aan het onderwijsprogramma van middelbare scholieren. Ze gebruikt verschillende thema’s en maakt daar een onderwijskundig programma mee wat direct in de opleiding voor biologiedocenten kan worden gebruikt. 

Meer informatie over Nihal’s project.

Cluster 2 – Klokken & gezondheidszorg

Projecten:

WP2.1 demy van gilst

Demy werkt in het Erasmus MC in Rotterdam en onderzoekt hoe de biologische klok van pasgeboren baby’s kan worden versterkt. Ze kijkt naar lichamelijke signalen die een voorspelling kunnen geven voor ontwikkeling en gezondheid in het latere leven.

Meer informatie over Demy’s project.

WP2.1 dr. Jorine Roelants

Jorine werkt aan het Erasmus MC in Rotterdam en zij onderzoekt hoe de ontwikkeling en gezondheid van te vroeg geboren baby’s kan worden verbeterd door het versterken van hun biologische klok. Met een klinische interventie waarin ze kijkt naar moedermelk, licht en voedingsritmes wil ze de kinderen een beter ritme geven waardoor ze sneller aansterken.

Meer informatie over Jorine’s project.

WP2.2 Emma Visser

Emma werkt aan de Technische Universiteit van Eindhoven aan het herstellen en versterken van de biologische klok van mensen met een depressieve stoornis. Licht- en chronotherapie zijn effectieve behandelingen, en deze wil zij optimaliseren waardoor mensen beter geholpen kunnen worden.

Meer informatie over Emma’s project.

WP2.2 dr. Oana-Georgiana Rus-Oswald

Oana-Georgiana werkt aan de Leiden Universiteit en onderzoekt welke hersenmechanismen bijdragen aan de werking van lichttherapie als behandeling van depressie. Hiermee kan ook beter bepaald worden wie er wel of geen baat bij de behandeling heeft.

Meer informatie over Oana-Georgiana’s project.

WP2.3 Ward Vleeshouwers

Ward werkt aan het Leids Universitair Medisch Centrum en onderzoekt de rol van de biologische klok bij kanker behandelingen. Specifiek kijkt hij naar de interactie tussen de biologische klok en het immuunsysteem om uiteindelijk behandelingen te kunnen optimaliseren.

Meer informatie over Ward’s project.

WP2.3 Koen Vink

Koen werkt bij het RIVM en doet onderzoek naar het tijdstip van vaccinaties en hun werking. 

Meer informatie over Koen’s project.

WP2.3 Tamara Brouwers

Tamara werkt bij het RIVM en onderzoekt hoe het tijdstip van de dag invloed heeft op de afweerreactie na een vaccinatie.

Lees hier meer over Tamara’s project.

WP2.4 Inge Snijders

Inge werkt aan de Leiden Universiteit en zoekt in haar project naar nieuwe aanknopingspunten voor het ontwikkelen van medicatie die de biologische klok kunnen beinvloeden. Door het testen van duizenden moleculen zal zij mogelijke doelen vinden die uiteindelijk mensen met een beschadigde klok kunnen helpen.

Meer informatie over Inge’s project.

WP2.4 Maitreyi Joshi

Maitreyi onderzoekt of de biologische klok met chemische targets kan worden aangepast. In het LUMC legt zij een bibliotheek aan van mogelijke producten die kunnen bijdragen.

Meer over Maitreyi’s project komt binnenkort

Cluster 3 – Klokken & natuur

Projecten:

WP3.1 Danielle Crowley

Danielle werkt aan het Instituut voor Biologie in Leiden en onderzoekt hoe lichtvervuiling de migratie van vissen beinvloedt. Ze onderzoekt het gedrag en gezondheid van verschillende soorten in het lab en het veld en die kennis kan worden gebruikt om strategien te ontwikkelen voor het behoud van vissoorten.

Meer informatie over Danielle’s project.

WP3.2 Hannah Broeckx

Hannah werkt aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoekt de effecten van lichtervuiling op lichtgevoelige nachtvlinders. Specifiek kijkt ze naar het gedrag en ritmes van de insecten om te bestuderen of die nog synchroon lopen met de bschikbaarheid van voedsel.

Meer informatie over Hannah’s project.

WP3.3 Evelien Castrop

Evelien werkt aan de Leiden Universiteit en onderzoekt de effecten van licht(vervuiling) op planten. Ze kijkt naar eventuele verstoring van de biologische klok van planten, maar ook de ontwikkeling en gezondheid van planten.

Meer informatie over Evelien’s project.

WP3.3 Sander Buddendorf

Sander werkt aan het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen waar hij kijkt naar de gevolgen van lichtvervuiling voor vleermuizen. Door de aanwezigheid van kunstlicht kan er een mismatch ontstaan tussen het tijdstip dat vleermuizen hun voedsel zoeken en de beschikbaarheid omdat nachtactieve insecten afwezig zijn. Deze kennis draagt bij aan het behoud van vleermuissoorten in Nederland.

Meer informatie over Sander’s project.

WP3.4 Gabriel Charvalakis

Gabriel werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. Hij onderzoekt allerlei aspecten van licht die het gedrag en gezondheid van dieren kan beinvloeden. Veel dieren gebruiken het licht om te navigeren of bepaalde gedragingen aan te koppelen, en door kunstlicht in de nacht kan dit worden beinvloedt.

Meer informatie over Gabriel’s project.

WP3.4 Maaike van der Zanden

Maaike werkt aan het NIOO

Meer informatie over  ( nog aan te passen Gabriel’s project.)

Aangesloten projecten

Verscheidene projecten werken nauw samen met projecten binnen BioClock. Hieronder is meer informatie over deze projecten binnenkort te vinden.

Floor Hiemstra

FloorHiemstra

Floor doet onderzoek naar de ritmes van patienten op de intensive care afdeling. Lees hier meer over haar onderzoek.

Jarne Jermei

Jarne onderzoekt de effecten van het tijdstip van bewegen op het metabolisme en breinfuncties. Lees meer over zijn onderzoek hier.

Esther Speksnijder

Image by Esther Speksnijder

Esther onderzoekt hoe hormonale ritmes een rol spelen bij glucose metabolisme en de gezondheid van botten. Lees meer over haar onderzoek.

NWO logo


Het BioClock Consortium wordt gefinancierd door het NWA-ORC programma van NWO (project number 1292.19.077).