Ons Onderzoek

Het onderzoek in BioClock is verdeeld in 3 clusters, ieder met een focus op een ander aspect van de interactie tussen de biologische klok en de wereld om ons heen. In Cluster 1 zullen we de maatschappelijke relevantie van de biologische klok onderzoeken. Hierbij kijken we naar het stimuleren van fysieke en mentale gezondheid alsook de preventie van het ontstaan van ziekte in de 24-uurs maatschappij. In Cluster 2 gebruiken we onze kennis over de biologische klok in het voordeel van patiënten in allerlei aspecten van het gehele zorgstelsel. In Cluster 3 pakken we de effecten van lichtvervuiling op de biologische klokken van planten en dieren in zowel stedelijke als landelijke gebieden aan. Dit doen we om strategieën die biodiversiteit beschermen te ontwikkelen en te implementeren.

Cluster 1 – Klokken in de maatschappij

In Cluster 1 gaan we praktische interventies ontwikkelen en testen die mensen moeten helpen om hun biologische klok gezond te houden gedurende het hele leven. Het onderzoek in dit cluster omvat de ontwikkeling van innovatieve verlichtingsstrategieën, beweging- en dieet-gerelateerde lifestyle interventies, gepersonaliseerde werkroosters en programma’s voor educatie; allen met de intentie om het functioneren van de klok gezond te houden. Deze ontwikkelingen zullen helpen om een gezond ritme in gedrag te behouden waardoor velen in de maatschappij fysiek en mentaal gezonder blijven. Daarnaast zullen we op zoek gaan naar moleculaire aanwijzingen die verstoring van de biologische klok, en daaraan gelinkte ziekten, kunnen voorspellen en kwantificeren. Deze aanwijzingen kunnen vervolgens leiden tot nieuw onderzoek en therapeutische ontwikkelingen.


Cluster 2 – Klokken in de zorg

In Cluster 2 gaan we de belangrijkste principes van de biologische klok gebruiken om de klinische resultaten van patiënten in verschillende aspecten van het zorgstelsel te verbeteren. We onderzoeken de langetermijneffecten van een dag- en nachtritme op de neonatale intensive care en de effecten van licht en sociale ritmes ter verbetering van mentale gezondheid. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe methoden om de klokfunctie te versterken of te herstellen en optimaliseren we het tijdstip van immuuntherapieën, bijvoorbeeld tijdens vaccineren of kankerbehandeling.


Cluster 3 – Klokken in de natuur

In Cluster 3 worden innovatieve technieken en oplossingen gebruikt voor het minimaliseren van verstorende effecten van de 24-uurs maatschappij op de biologische klokken van planten en dieren. We zullen eerst kijken naar de fysiologische en gedragseffecten van lichtvervuiling. Hiermee kunnen we begrijpen wat dat betekent voor de fitheid van organismen en de daar aan verwante effecten op ecologische systemen. We willen de schadelijke effecten van lichtvervuiling in de natuur minimaliseren door het ontwikkelen en implementeren van effectieve nieuwe strategieën. Deze strategieën beschermen het 24-uurs ritme in stedelijke, landelijke en natuurlijke ecosystemen met als doel om de alarmerende achteruitgang in wereldwijde biodiversiteit te vertragen.


NWO logo


Het BioClock consortium wordt gefinancierd door het Nationale Wetenschapsagenda (NWA-ORC) programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; project nummer 1292.19.077).