Skip to main content

Onderzoek in de natuur


Is licht in de nacht schadelijk voor de natuur?

Waarom?

De veerkracht van de natuur gaat achteruit en de biodiversiteit neemt af. Op heel veel plekken in Nederland brandt er licht in de nacht: dit noemen we lichtvervuiling. Deze lichtvervuiling kan de biologische klok van organismen in de war brengen waardoor de planten en dieren niet meer zo sterk zijn als normaal en wellicht zelfs kunnen uitsterven. Daarom doen BioClock wetenschappers van verschillende universiteiten onderzoek naar hoe het gaat met de biologische klok in de natuur. In alle onderzoeken is de hoofdvraag:

Wat is het effect van licht in de nacht op het welzijn van planten en dieren?

Wat?

We onderzoeken de effecten van lichtvervuiling door verschillende onderdelen van een voedselweb te bestuderen; planten, insecten en vleermuizen. Zij hebben elkaar nodig om in stand te blijven: een plant dient als voedsel voor insecten, insecten zijn voedsel voor vleermuizen (en vogels), en insecten zijn ook belangrijk om planten te bestuiven en daarmee te verspreiden. We kijken ook naar amfibien en vissen, zoals de paling waar het slecht mee gaat in Nederland.

We doen experimenten op verschillende plaatsen in Nederland. Zowel in steden als in landelijke gebieden. Daar experimenteren we met lichten aan, lichten uit, fellere lampen en gedimde lampen, en ook verschillende kleuren licht. Klik hieronder voor meer informatie over onze experimenten.

planten

Planten staan aan de basis van het voedselweb, ieder organisme is er afhankelijk van om te overleven. Planten gebruiken licht om te groeien en ze hebben ook een biologische klok. Raakt die klok niet in de war van al dat licht in de nacht?

insecten

Insecten zijn belangrijke schakels in een voedselweb; ze zijn een energiebron voor andere dieren maar zorgen ook voor de bestuiving van planten. Een belangrijke groep insecten zijn nachtvlinders: nachtactieve vlinders die wel eens veel last kunnen hebben van lichtvervuiling.

vleermuizen

Vleermuizen zijn de laatste schakel in het voedselweb, ze zijn de predatoren van insecten. Daarmee zorgen ze ervoor dat de insectenpopulatie niet eindeloos groeit. Als uitgesproken nachtdier, heeft de vleermuis last van het licht?

NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).