Skip to main content

Over BioClock

Image of Amsterdam during sunset

Sinds het begin van het leven op Aarde, zijn alle vormen van leven blootgesteld aan een 24-uurs licht-donker cyclus. Hierdoor is een interne biologische klok ontstaan die verbazingwekkend constant is gebleven in heel veel planten- en diersoorten, inclusief de mens. Het tijdstip van blootstelling aan licht, fysieke beweging en voeding zijn belangrijke signalen om de biologische klok in de pas te laten lopen met de licht-donker cyclus van de Aarde. Echter, deze belangrijke signalen zijn drastisch – en abrupt – verandert in onze moderne samenleving: 80% van de wereldpopulatie leeft nu in gebieden met lichtvervuiling van de nachtelijke hemel, 1 op de 5 werknemers in Nederland werkt in een vorm van ploegendiensten, en er is een vraag naar goederen en diensten 24/7. Deze veranderingen in onze samenleving hebben grote gevolgen voor de biologische klok en voor de gezondheid.

Om dit verval tegen te gaan, streeft het BioClock consortium naar:

  1. Bevordering van de gezondheid van de biologische klok in de maatschappij. Door het ontwikkelen en implementeren van leefstijlveranderingen en licht strategieën op werk, school en thuis worden, onder andere, ouderen, studenten en ploegendienstwerkers bereikt.
  2. Verbetering van patiëntenzorg door het gebruik van de kennis over de klok in de klinische situatie. Dit gebeurt door het stimuleren van gebruik van natuurlijkere (licht)condities in ziekenhuizen en tijdens behandelingen van depressie, het ontwikkelen van medicatie die de biologische klok kunnen versterken en het optimaliseren van het tijdstip van vaccineren en behandeling van kanker.
  3. Ontwikkeling van duurzame strategieën om de effecten van lichtvervuiling op de natuur tegen te gaan. Vooral insecten en vissen in onze oppervlakte wateren en nachtactieve zoogdieren zijn zeer gevoelig voor licht, en nachtlicht bedreigt hun voortbestaan.

 De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) een onderzoeksubsidie van 10 miljoen euro toegekend aan een interdisciplinair team van onderzoekers, clinici, gemeenten en andere maatschappelijke partners. Zij werken samen om de gezondheid van de biologische klok te herstellen en te behouden met het uiteindelijke doel om niet alleen de gezondheid van mensen te versterken maar ook de wereld om ons heen.

Lees meer over ons onderzoek en wie wij zijn.

NWO logo


Het BioClock consortium wordt gefinancierd door het Nationale Wetenschapsagenda (NWA-ORC) programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; project nummer 1292.19.077).