Ayano Shiba

Image by Ayano Shiba

Over Ayano

werkpakket

1.2

Positie

PhD

Begonnen

September 2021

Werkt bij

het Nederlands Herseninstituut (NIN)

Begeleidings Team
  • Prof. Andries Kalsbeek
  • Dr. Chun-Xia Yi
  • Dr. Dirk-Jan Stenvers
  • Dr. Joram Mul
Email

a.shiba@nin.knaw.nl

Beschrijving van project

In mijn project onderzoeken we hoe het tijdstip van bewegen, sporten, gezondheid beinvloedt. We weten al dat sporten goed is voor de gezondheid, zoals voor hart- en bloedvaten en ook de vet- en suikerhuishouding. 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat tijdstip van voeding een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van glucoseintolerantie, dit is een voorbode voor de ontwikkeling van suikerziekte. Omdat de biologische klok ook de werking van spieren beinvloedt, heeft het tijdstip van bewegen mogelijk ook belangrijke effecten voor spiergezondheid die we in dit project met behulp van diermodellen zullen onderzoeken. 

Daarnaast zullen we kijken naar welke hersengebieden verantwoordelijk zijn voor de positieve gevolgen van sporten op mentaal welzijn. 

Gezamelijk zullen deze resultaten bijdragen aan het adviseren van bijvoorbeeld ploegendienstwerkers die met metabole en mentale gezondheidsproblemen kampen.