Skip to main content

Maaike van der Zanden

Image by Gabriel Charvalakis

Over Gabriel

werkpakket

3.4

Positie

PhD

Begonnen

Maart 2022

Werkt bij

NIOO Wageningen & Rijksuniversiteit Groningen

Begeleidingsteam
  • dr. ir. Kamiel Spoelstra
  • Prof. Roelof Hut
Email

g.charvalakis@nioo.knaw.nl

Beschrijving van het project

In mijn BioClock project ga ik het gedrag van insecten verbinden met licht in de nacht en hun specifieke zintuigen. Heel specifiek ga ik kijken naar hoe karakteristieken van licht zoals intensiteit en spectrum het gedrag en de circadiane ritmes van insecten beinvloeden. We onderzoeken de veel gebruikte LED technologie en daarmee kunnen we heel specifiek de verlichting manipuleren. Uiteindelijk geeft dit ook veel potentie om de impact van lichtvervuiling op insecten kan verminderen.

Lees meer over Gabriel hier.

NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).