Skip to main content

Maaike van der Rhee

Photo by Maaike van der Rhee

Over maaike

werkpakket

1.3

Positie

PhD

Begonnen

Juni 2022

Werkt bij

Erasmus MC

Begeleidingsteam
  • Prof. Bert van der Horst
  • dr. Linda van Kerkhof
Email

m.vanderrhee@erasmusmc.nl

Beschrijving van het project

Meer dan een miljoen Nederlanders doen met grote regelmaat nachtwerk. Dat is zeer verstorend voor de biologische klok en leidt tot allerlei gezondheidsproblemen. Tot op heden is er geen eenduidige aanpak om deze problemen te verlichten en daar ga ik mee aan de slag.

In mijn project werk ik aan het Erasmus MC in Rotterdam en onderzoeken we ploegendienstwerkers. We zoeken naar gepersonaliseerde interventies voor slaap en voeding en we hopen de negatieve gevolgen van nachtwerk te kunnen verminderen. We kijken naar allerlei effecten zoals cognitie, welzijn en biomarkers, bijvoorbeeld in het bloed. Hiermee zullen we bijdragen aan de kennis voor de omstandigheden voor ploegendienstwerkers zodat hun biologische klok minder verstoord raakt.

Lees hier meer over Maaike.

NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).