Skip to main content

Eerstejaar-update: Ayano over het tijdstip van bewegen voor de klok

april 15, 2024

Een jaar geleden begon Ayano Shiba aan haar promotieonderzoek op het Nederlands Herseninstituut (NIN). Vandaag vertelt ze hoe het afgelopen jaar is geweest.

Ayano: “In ons onderzoek kijken we naar het effect van tijdstip van bewegen op onze gezondheid. Dat voldoende bewegen belangrijk is om gezond te blijven, weten we al lang. Ook maakt het uit hoe intensief of hoe langdurig je beweegt om bijvoorbeeld af te vallen. Maar we weten inmiddels ook dat het van belang is wanneer je dit doet. Dit komt door de biologische klok die dag- en nachtritmes aanstuurt in heel veel weefsels en lichaamsprocessen, waaronder in spieren en de stofwisseling.

We willen hier specifiek naar kijken omdat veel mensen die bijvoorbeeld in ploegendiensten werken een verstoord dag- en nachtritme ondervinden. Dit komt doordat signalen van de omgeving niet matchen met de processen binnen in het lichaam die voornamelijk worden aangestuurd door gedragingen zoals bewegen. Deze zogenaamde desycnhronisatie kan leiden tot gezondheidsproblemen. Wij willen weten of we de desynchronisatie kunnen verminderen door te onderzoeken welke effecten het tijdstip van bewegen heeft op onder andere glucose metabolisme.

In onze eerste experimenten hebben we Wistar ratten vrijwillig laten rennen op verschillende tijden van de dag/nacht cyclus. Bijvoorbeeld in de tijd dat ze normaal zouden slapen, als model voor mensen die ’s nachts moeten werken. We zagen na een paar weken al dat de ratten die op een ongewone tijd gingen rennen meer vet in hun lichaam hadden dan ratten die op een normaal tijdstip renden. We gaan nu verder kijken naar hoe het metabolisme van de dieren werkt door deze verstoring en of de biologische klok van deze dieren ook is veranderd.”

Een uitgebreider (Engelstalig) verslag van het eerste jaar van Ayano lees je hier.


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).