Skip to main content

Volle zaal bij de jaarlijkse Chronobiologie meeting

april 30, 2024

Op 22 april 2024 vond het jaarlijkse Chronobiologie symposium plaats in ‘Het Groote Museum’ in Artis, Amsterdam. Het doel van het symposium is om alle Nederlandse chronobiologen samen te brengen om onderzoeksresultaten te presenteren, ideeën uit te wisselen, het netwerk uit breiden en te verstevigen.

Met zo’n 130 deelnemers, 4 lectures, 8 abstract presentaties en een poster-sessie, was het een gevarieerd programma. Het chronobiologie-netwerk kenmerkt zich door een breed spectrum van onderwerpen binnen de biologische klok, waardoor het steeds weer een uitdaging is om een programma samen te stellen dat tegemoet komt aan die verschillende doelgroepen.

Enerzijds is er een groep die zich richt op het verminderen van de neveneffecten van nachtwerk, ploegendiensten, mentale gezondheid en (het gebrek aan) slaap-ritme. Dan is er een groep met een focus op therapieën zoals tegen kanker, ontstekingen, vaccinaties en de daarmee samenhangende biologische processen. En dan is er nog een sterke groep met aandacht voor de biologische en ecologische kant van de biologische klok, met een sterke focus op de invloed van daglicht, (nacht-) donker en dus ook lichtvervuiling op het gedrag van dieren, insecten, vissen, planten, etc.

Tijdens de chronobiology meeting kwamen achtereenvolgens aan het woord:

  • Professor Astrid Groot (UvA Amsterdam) met een lezing over ‘the Effects of light pollution on circadian rhythms in night-active butterflies, central players in nature’s foodweb’.
  • Dr Heidi Lammers-van der Holst (Erasmus MC, Rotterdam) gaf een lezing over ‘Optimizing sleep and health in shift workers; lifestyle intervention studies in practice’.
  • Prof dr Wilbert Zwart (NKI Amsterdam) presenteerde ‘A story on how circadian rhythm regulators are hijacked by cancer cells for their survival’.
  • Professor Annie Curtis (RCSI, Ireland) met de keynote lecture ‘Watching the clock; impact of circadian rhythms on innate immune function, from inflammation to vaccination’.

Tijdens dit symposium werd voor het eerst de Anthonia Kleinhoonteprijs geïntroduceerd. Deze prijs, waarmee ook een geldbedrag is verbonden, wordt vanaf heden jaarlijks uitgereikt aan degene die de beste abstract presentatie heeft gegeven. Dit jaar heeft Anneke Kastelein van het LUMC de prijs in ontvangst mogen nemen met haar presentatie ‘Time-of-day affects severity of chemotherapy-induced fatigue in mice”. Anthonia Kleinhoonte (1887–1960) was de eerste chronobiologe in Nederland. Zij is met name bekend geworden door haar onderzoek op het gebied van de beweging van bladeren van de Canavalia Ensiformis plant, waarbij zij met de door haar ontwikkelde instrumenten een circadiaans ritme heeft aangetoond. Met deze prijs willen we de chronobiologie een duidelijk gezicht geven, met Anthonia Kleinhoonte als grondlegger van dit gedachtengoed.

Lees hier meer over het Chronobiology Symposium 2024 in Amsterdam.


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).