Skip to main content

Planten

Achtergrond

Planten staan aan de basis van het voedselweb, ieder organisme is er afhankelijk van om te overleven. Planten hebben licht nodig voor de fotosynthese, waarbij de plant zonlicht gebruikt om energie voor zijn groei te maken. Naast energie is licht ook een belangrijke bron van informatie. Planten hebben namelijk ook een biologische klok dat een dag en nacht ritme in de plant maakt en licht speelt daarvoor een cruciale rol. Daarnaast wordt daglengte ook gebruikt om de verandering van seizoenen te volgen. Wanneer in de lente de dagen langer worden, is dit informatie voor planten om te gaan groeien. In de herfst, wanneer de dagen weer korter worden, worden de meeste planten weer minder actief. Maar wat gebeurt er met een plant als de nachten niet meer donker zijn?

Het is te verwachten dat planten anders gaan groeien om zich aan te passen aan de nieuwe situatie met veel licht in de nacht. Dit is bijvoorbeeld te zien bij bomen die in de winter later hun bladeren verliezen wanneer ze naast een lantaarnpaal staan. Maar het extra licht lijkt niet op alle planten hetzelfde effect te hebben. Waardoor dit komt en wat voor effect dit heeft op een plantengemeenschap proberen we te begrijpen in dit onderzoek. Uiteindelijk willen we met dit onderzoek ervoor zorgen dat de planten beter in leven blijven en daarmee een sterk onderdeel van het voedselweb kunnen zijn.

Image by Evelien Castrop
Figuur 1. Proef om te kijken of we verschillen in groei kunnen vinden in planten

Lopende experimenten

Informatie kan op verschillende manieren verzameld worden. In onze experimenten gaan we planten vergelijken die op een donkere plaats of op een verlichte plaats staan. We kijken dan naar verschillende dingen. Zo kan de groei van een plant gevolgd worden door een seizoen heen. Dan meten we bijvoorbeeld de hoogte van de plant, bloeitijd en bladgrootte regelmatig. Een andere manier is om de plant te oogsten en te analyseren in het laboratorium. Daar kan dan de biomassa bepaald worden en kunnen we nagaan welke nutriƫnten en suikers er in de plant zitten. Dit geeft informatie over de gezondheid van de plant. Door op deze manier planten te vergelijken komen we meer te weten over de effecten van licht in de nacht op planten.

Image by Evelien Castrop
Figuur 2. In het veld wordt een vierkant afgezet waarin de planten gemeten worden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door promovenda Evelien Castrop. Hoofdverantwoordelijke voor het onderzoek zijn dr. Emily Strange en prof. dr. ing. Martina Vijver. Beiden werken zij aan de Leiden Universiteit. Voor vragen, stuur je een mail naar Evelien: e.castrop@cml.univleiden.nl

SanderBuddendorf
NWO logo

The BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).