Nederlandse onderzoekers proberen biologische klok beter in de pas te laten lopen

maart 27, 2023

Het Nederlands Dagblad Trouw publiceerde een uitgebreid artikel over de doelstellingen van het BioClock consortium. Je leest het hier.


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).