Skip to main content

Natuurvriendelijke verlichting in de stad

april 15, 2024

Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) heeft een artikel gepubliceerd over BioClock in het Technisch Vakblad Openbare Verlichting.

Het artikel is hier te lezen: https://heyzine.com/flip-book/1f9692687c.html#page/9


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).