Skip to main content

Miljoenensubsidie om de biologische klok gezond te houden

juni 18, 2024

Nederlandse onderzoekers en een groep maatschappelijke partners slaan de handen ineen voor onderzoek met als doel om de biologische klok gezond te houden in de 24-uurs maatschappij. Het BioClock consortium ontvangt een onderzoek subsidie van 9.7 miljoen euro. Het is één van de projecten die een subsidie ontvangen in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) waarvoor burgers vragen konden indienen. Prof. Joke Meijer, hoogleraar neurofysiologie aan de Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en dr. Laura Kervezee, onderzoeker aan het LUMC, zijn de coördinatoren van dit consortium.

Onze biologische klok is verstoord door de 24-uurs maatschappij waarin we nu leven. Het doel van het BioClock consortium is om de gezondheid van de biologische klok te herstellen en te behouden. De projecten bestrijken de gehele maatschappij: van humane ziekte en gezondheid tot de natuurlijke omgeving en de bescherming van biodiversiteit. In het 6-jarig onderzoeksprogramma worden onderwerpen belicht zoals de gezondheidseffecten van ploegendiensten, de integratie van de biologische klok in het onderwijssysteem, optimalisatie van kankerbehandelingen en griepvaccinaties, chronotherapie voor depressie en de gevolgen van lichtvervuiling op insecten en andere lichtgevoelige dieren.

BioClock in wereldwijd uniek in zijn omvang en toepassingsgerichtheid van het onderzoek naar de biologische klok. Veel van de academische consortiumdeelnemers dragen al jaren bij aan fundamenteel onderzoek in dit veld. Met de toegekende subsidie, zullen zij dit verder uitbouwen en werken aan concrete toepassingen in de maatschappij.

Met de biologische klok in het midden zullen de partners van het consortium gezamenlijk nieuwe strategieën ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame toekomst van onze planeet en haar inwoners. Naast acht verschillende universiteiten zijn er tientallen partners vanuit het publieke domein en de industrie betrokken bij het consortium; van het RIVM tot gemeenten en van natuurorganisaties tot gezondheidsdiensten.


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).