Skip to main content

Mag het licht uit? – Trouw

april 30, 2024

Het Nederlands Dagblad Trouw schreef een artikel over nachtelijk licht. Waarom staat dat licht toch altijd maar overal aan? Dat is onnodig en schadelijk. BioClock onderzoeker Kamiel Spoelstra vertelde dat dit ook effect heeft op de natuur. Je leest het artikel hier.


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).