Skip to main content

Kunstlicht ontregelt de biologische klok van dieren – een mooie reportage van BioClock-onderzoek in de Volkskrant

juni 22, 2024
Dr. Ir. Kamiel Spoelstra

BioClock onderzoeker Kamiel Spoelstra vertelt in een uitgebreide reportage door de nachtcorrespondent in de Volkskrant over de effecten van kunstlicht in de omgeving op de natuur. Met name vleermuizen, zijn expertise, worden sterk beïnvloedt door de straat- en gebouwverlichting. Hij legt uit dat sommige vleermuizensoorten floreren onder extra verlichting, maar veel andere soorten juist verstoord raken. Gezamelijk leidt dit tot een vermindering van de biodiversiteit omdat vleermuizen een onderdeel zijn van het voedselweb. Een vermindering van het aantal vleermuizen heeft gevolgen voor het aantal nachtvlinders dat zij eten, en een verandering in het aantal nachtvlinders heeft weer gevolgen voor de bestuiving van planten…enzovoorts.

“Hoe kunstlicht deze ecosystemen beïnvloedt, is een van de vragen binnen BioClock.” Lees het hele artikel hier.


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).