Skip to main content

Kornelija wil alles weten over de effecten van licht op onze hersenen en gedrag

april 30, 2024

In februari is Kornelija begonnen aan haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Onder begeleiding van dr. Peter Meerlo, dr. Robbert Havekes en dr. Roelof Hut, bestudeert zij zowel nacht- als dagdieren en wil ze weten hoe kunstlicht invloed uitoefent op gedrag, fysiologie en hersenen. Door al deze factoren te onderzoeken, kunnen we uiteindelijk beter reguleren aan welke eisen kunstlicht zou moeten voldoen om de negatieve gevolgen voor mensen te verminderen.

Wie ben je?

Ik ben Kornelija en kom uit Litouwen, een land vol met bossen, meren en rivieren. Als kind bracht ik al mijn zomers door in de bossen dus alle natuur gerelateerde activiteiten vind ik heerlijk, zoals wandelen en zwemmen. Daar naast hou ik ook van schilderen en pianospelen en heb ik recent mindergebruikelijke hobbies gevonden zoals boekbinden.

Wat is je achtergrond?

Ik heb een bachelor in Bionatuurkunde gedaan aan de Vilnius Universiteit waar ik onder andere een stage heb gedaan bij het NASA onderzoekscentrum. Daarna heb ik een master Neuroscience gedaan en leerde ik onder andere de patch-clamp techniek om individuele hersencellen te meten tijdens de hele vroege periode na geboorte. Vanwege mijn interesse in de neurowetenschappen, ben ik bij BioClcok uitgekomen.

Waar gaat je project over?

Voor BioClock ga ik onderzoeken welke effecten kunstlicht heeft op dieren, en dan kijken we naar gedrag, fysiologie en hersenactiviteit. Natuurlijk licht heeft veel dynamiek in bijvoorbeeld intensiteit en kleur (spectrum), maar kunstlicht heeft dat niet. Dit is daarmee onnatuurlijk en dat kan gevolgen hebben voor onze circadiane ritmes en slaap, die op hun beurt ook gezondheid en welzijn kunnen beinvloeden.

Om dit te onderzoeken gaan we zowel nachtdieren als dagdieren blootstellen aan allerlei soorten licht, tijdens zowel de nacht als de dag. Tijdens de blootstelling meten we dan veranderingen in gedrag en lichamelijke factoren, ritmes en slaap. Dit doen we met miniatuur EEG apparaten (die slaap kunnen meten) en temperatuur sensoren voor de hersenen. We zullen ook verder kijken naar moleculaire mechanismen die een rol spelen bij de lichteffecten. Uiteindelijk zal dit allemaal bijdragen aan het begrijpen wat kunstlicht met ons doet en kunnen we die kennis gebruiken om licht vooral gunstig voor onszelf te gebruiken.

Wanneer hoorde je voor het eerst over de biologische klok?

Tot op de dag van vandaag ben ik gefascineerd door de perfecte timing van mijn hond om te beginnen met kwijlen en zich opeens heel lief te gedragen als hij gevoerd gaat worden. Of hoe vogels buiten beginnen te zingen nog voordat de zon opkomt. En waarom het toch zo moeilijk is om niet een dutje te doen terwijl het nog middag is. Toen ik tijdens mijn studie over de klok leerde, viel daarmee van alles op z’n plek!

Wat zouden mensen over jou moeten weten?

Op de middelbare school werd ik toegelaten voor een uitwisselingsprogramma met Amerika voor een jaar. Ik moest zelf het geld voor mijn vliegtickets verzamelen dus een gehele zomer lang heb ik Litouwse taarten, ‘šimtalapis’ gebakken en deze verkocht op markten in de stad. Ondanks dat ik de oven van mijn ouders heb geruïneerd, was het een fantastisch jaar.

Vragen voor Kornelija: k.v.vitkute@rug.nl


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).