Skip to main content

Kinderarts in opleiding Jorine zoekt naar manieren om de klok van pasgeboren babies te versterken

april 30, 2024

In de zomer van 2021 begon Jorine met haar post doc onderzoek aan het Erasmus MC. Ze werkt samen met promovenda Demy van Gilst en onder begeleiding van dr. Ines Chaves en dr. Marijn Vermeulen en hoogleraren Bert van der Horst en Irwin Reiss. Het hoofddoel is om de ritmes van te vroeg geboren babies te versterken. In de baarmoeder worden kinderen blootgsteld aan ritmes, maar zodra ze geboren zijn en in het ziekenhuis liggen voor zorg, zijn de ritmische omstandigheden niet vanzelfsprekend. Met een interventie wil Jorine onderzoeken of bijvoorbeeld een licht-donker ritme of voedingstijden kan bijdragen in de versterking van de circadiane klok van babies en daarmee ook hun ontwikkeling en groei.

image by Jorine Roelants

Waar kom je vandaan en wat zijn je hobby’s?

Ik ben Jorine Roelants, een kinderarts in opleiding aan het Erasmus Medisch Centrum, Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast werk ik nu sinds juli 2021 als postdoc onderzoeker bij BioClock voor een deel van mijn tijd. Naast werk vind ik het leuk om dingen te ondernemen met mijn man en dochters Kiki (2.5) en Jet (1), te tennissen en te bakken.

Wat is je achtergrond?

Ik heb Geneeskunde gestudeerd in Rotterdam. Na mijn artsendiploma ben ik als kinderarts in opleiding gaan werken. In 2014 ben ik met een promotietraject gestart op de afdelingen Neonatologie en Verloskunde waar ik onderzoek deed naar groei en voeding tijdens zwangerschap en bij vroeggeboorte. In december 2017 rondde ik dit af waarna ik mijn opleiding tot kinderarts startte.

Waar gaat je BioClock project over?

In mijn project proberen we de ontwikkeling en gezondheid van jonge kinderen te verbeteren door de circadiane ritmes tijdens het vroege leven te versterken. Dit doen we met te vroeg geboren babies. Specifiek houd ik me bezig met de interventie studie waarbij we een licht-donker cyclus in de ziekenhuisomgeving introduceren bij de vroeggeboren kinderen. Daarnaast kijken we ook naar het bestaan van een circadiaan ritme in de samenstelling van moedermelk.

Wanneer hoorde je voor het eerst over de biologische klok?

Tijdens mijn promotieonderzoek hoorde ik voor het eerst van de circadiane klok in de context van onderzoek. Echter, door de vele nachtdiensten die ik heb gedaan wist ik al lang van het bestaan van een verstoorde biologische klok.

Wat zouden mensen over jou moeten weten?

Als ik vergaderingen heb, bak ik vaak koekjes of taarten die ik dan mee neem. Ik geloof er echt in dat vergaderingen beter zijn als er iets te eten is!

Voor contact met Jorine, kun je haar mailen: j.roelants@erasmusmc.nl


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).