Skip to main content

Het Parool – “Nachtleven belangrijk voor bewoners van de nacht”

april 15, 2024

Jongeren worden benadeeld door de lockdown maatregelen, met name omdat zij meer avondmens zijn dan de rest van de bevolking. En zij juist ook in een fase leven dat sociale interactie essentieel is. Dagblad Het Parool schreef er een artikel over en vroeg hoogleraar en BioClock coordinator Joke Meijer hierover. Lees het artikel hier.


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).