Skip to main content

Eerstejaars-update: Danielle zet vissen in de spotlight!

juni 22, 2024

Promovenda Danielle Crowley werkt sinds een jaar aan haar project in WP3.1 Wat is er in dat eerste jaar allemaal gebeurd? In haar project kijkt Danielle naar vissen; een vaak onderbelicht diersoort dat toch mogelijk ook veel last kan hebben van de lichtvervuilling waar we in Nederland mee te maken hebben. Vissen hebben namelijk, net als mensen, 24 uurs dag- en nachtritmes. Deze circadiane ritmes zijn essentieel voor allerlei gedragingen en lichaamsprocessen zoals voortplanting en migratie. Hun biologische klok is hier verantwoordelijk voor en gebruikt onder andere licht als belangrijkste signaal om deze ritmes te reguleren. Door de grote hoeveelheid licht in de nacht, lichtvervuiling, kunnen vissen ontregeld raken en zullen ze misschien niet meer migreren. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun overleving. Daarom onderzoeken wij hoe dit precies werkt. We gebruiken hiervoor stekelbaarsjes die overdag migreren en palingen, die ’s nachts migreren. Met name voor die laatste is dit onderzoek erg belangrijk omdat het niet goed gaat met de paling in Nederland. Is het nachtelijk licht de boosdoener? Licht dringt ver door in het water en zou kunnen bijdragen aan de veranderingen in ritmes van vissen. In het komende jaar gaan we voortbouwen op de eerste experimenten die we hebben gedaan en zullen we verschillende veld- en labexperimenten uitvoeren om te zien hoe de vissen op het licht reageren. We willen bijvoorbeeld graag weten of de vissen minder sterk worden als ze opgroeien in een verlichte omgeving.

Lees een uitgebreider Engels verslag hier.


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).