Skip to main content

De Nachtvlinderkaravaan

april 30, 2024

Tussen mei en september van dit jaar is er op meer dan 50 plekken in Amsterdam, met name in stadstuinen, onderzoek gedaan naar nachtvlinders. Deze insecten zijn talrijk in hun soorten en erg belangrijk voor nachtelijke bestuiving van planten. Door lichtvervuiling nemen ze in aantallen sterk af en daarom is onderzoek belangrijk. BioClock onderzoeker Astrid Groot deed mee aan dit onderzoek. Lees hier meer over de uitkomsten van dit publieksonderzoek waarbij inwoners van Amsterdam mee deden.

Noord telt 276 Nachtvlindersoorten | Al het nieuws uit Amsterdam-Noord (rodi.nl)


NWO logoThe BioClock Consortium is funded by the NWA-ORC programme of the Dutch Research Council (NWO; project number 1292.19.077).