Skip to main content
Dag en Nacht afbeelding met een boom in het midden

Over BioClock

De gehele levende natuur, ook de mens, bezit een ‘aangeboren’ biologische klok. De afgelopen jaren is steeds meer gebleken dat deze biologische klok verstoord raakt door de 24-uursmaatschappij waarin we nu leven. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid van de mens, maar ook voor de algehele levende natuur, waardoor de toch al fragiele biodiversiteit mogelijk nog verder in gevaar komt.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) een onderzoeksubsidie van 10 miljoen euro toegekend aan een interdisciplinair team van onderzoekers, clinici, gemeenten en andere maatschappelijke partners. Zij werken samen om de gezondheid van de biologische klok te herstellen en te behouden met het uiteindelijke doel om niet alleen de gezondheid van mensen te versterken maar ook de wereld om ons heen.

Lees meer over ons onderzoek en wie wij zijn.

Er lopen momenteel 25 onderzoeken, die zijn ondergebracht in 3 clusters: Klok in de Maatschappij, Klok en de Menselijke Gezondheid, Klok en de Natuur.

Bioklok-gerelateerde onderwerpen zoals werken in  ploegendiensten, optimale tijden voor immuuntherapie bij kanker en griepvaccinaties, lichttherapie voor depressie, en de gevolgen van lichtvervuiling op insecten en andere organismen komen allemaal aan bod, bij de onderzoeken van het BioClock Consortium, en nog veel meer!

Alle betrokken onderzoekers werken in hoge mate samen op de onderzoeksprojecten, met één doel voor ogen: een gezonde bioklok, voor mens en levende natuur. Hetgeen mogelijk leidt tot tenminste het behoud van onze huidige, weliswaar fragiele, maar nu nog gezonde biodiversiteit!

Partners

Het BioClock consortium is een interdisciplinair netwerk van universiteiten, maatschappelijke partners, lokale overheden en andere partijen die allemaal een gemeenschappelijk doel hebben: we willen onderzoeken hoe we de biologische klok gezond kunnen houden in onze 24/7 samenleving. Met financiering van NWO gaan 25 promovendi en postdocs de komende jaren aan dit project werken, onder begeleiding van onderzoekers van academische instituten uit heel Nederland en in samenwerking met de vele cofinancierings- en samenwerkingspartners.

Kaart met Academische partners (academic partners):

Volg ons op Twitter

NWO logo


Het BioClock consortium wordt gefinancierd door het Nationale Wetenschapsagenda (NWA-ORC) programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; project nummer 1292.19.077)